• Svenska
    • English

Rentunder uppmärksammas i NZ press

Drive-In Boatwash uppmärksammades nyligen i den nyzeeländska tidningen The New Zealand Herald. […] Sweden has seen entrepreneurs developing alternatives, and recently Björn Alven, the co-owner of boatwash company Rentunder, was here in New Zealand talking to the industry. Läs hela artikeln här