• Svenska
    • English

Rentunder Holding AB noteras på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market har godkänt Rentunder Holding AB för notering på Nordic MTF. Första handelsdag är fastställt till den 3 maj 2017 och kortnamnet är RENT MTF. ”Det är glädjande att vårt miljöteknikbolag är redo för notering. Jag vill tacka bolagets personal, samarbetspartner (NGM inräknat), kunder och aktieägare som möjliggjort att vi har kunnat ta […]