• Svenska
    • English

Rentunder omnämnda i tung rapport

Rentunder är omnämnda med sitt internationella namn, Drive-in Boatwash på 23 ställen i Washington State Antifouling Boat Paint Alternatives Assessment Report (Staten Washingtons rapport om alternativ till antifouling färger). I undersökningen skriver man bland annat att Drive-in Boatwash kan vara en billigare lösning än dagens metod och att den möjliggör rengöring helt utan giftig färg. […]

Storbesök på Båttvätten

Idag besökte European Boating Association (EBA) som organiserar ca 1,5 miljoner båtar i 28 länder Bosö båtklubb, för att få lära sig mer om klubbens miljöarbete, där naturligtvis Rentunders båttvätt stod i center. Bland annat fanns Ordföranden från EBA och Svenska Båtunionen (SBU) på plats. De ca 40 tal personerna på plats fick under 3 […]