• Svenska
  • English

Hur ofta och när ska man tvätta?

Antalet tvättar per säsong för en båt som antingen är helt omålad eller som inte längre målas med biocidfärg varierar mellan 2-4 gånger. Främst beror behovet av antalet tvättar på geografiskt område och temperaturer, men även på faktorer som hur ofta den används och hur fort den körs. Båtar som mest ligger still växer det lättare på medan båtar som ofta används får mindre påväxt. Snabb framfart minskar också beväxningen något.

Geografisk plats är emellertid det som i första hand påverkar hur många tvättar per säsong som bör göras . Man kan ha följande indelning som tumregel:

 • Där det inte växer havstulpaner är en normal användning 1-2 gånger per säsong. Detta gäller alla sötvattensjöar och älvar samt Bottenviken.
  Frekvens: Den första tvätten bör göras en bit in på sommaren och den andra tvätten närmare höstupptaget.
 • Där havstulpanerna settlar någon gång per säsong är normal användning 3 gånger; i vissa hamnar där vattnet är sötare kan det ändå räcka med 2 gånger per säsong. Detta gäller hela Östersjön och Bottenhavet.
  Frekvens: Den första tvätten görs kring månadsskiftet juni-juli (eller när semestern börjar), den andra tvätten när havstulpanerna satt sig och den tredje tvätten närmare höstupptaget.
 • Där havstulpanerna i regel sätter sig flera gånger per sommar bör man tvätta 4 gånger för bästa resultat. Detta gäller hela Västkusten.
  Frekvens: Den första tvätten görs kring månadsskiftet juni-juli (eller när semestern börjar), den andra tvätten i mitten av sommaren, den tredje tvätten i slutet av sommaren samt en fjärde och sista tvätt innan höstupptaget.

Båtägare kan också med fördel kontrollera påväxtstatus på sin båt då och då. För de allra flesta är det en besiktning man enkelt kan göra vid brygga. Påväxt varierar från säsong till säsong och även till varandra närliggande vikar kan variationerna vara stora. Perioden då båtar behöver tvättas varar generellt från mitten av juni fram till mitten av oktober, ca 18 veckor. Högsäsong är juli och augusti, ca 8 veckor.

Havstulpaner

Havstulpanvarning

Du kan också få ett sms eller mail som talar om när havstulpanerna börjat sätta sig i just ditt område. Detta gäller hela kusten från Umeå till Trelleborg. Tjänsten är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Informationscentralen för egentliga Östersjön (INFOBALTIC, under Länsstyrelsen Stockholm). Anmäl dig till tjänsten på Båtmiljö.se! Rekommendationen är att tvätta inom ett par veckor från utfärdad varning; ju tidigare desto bättre! Du kan även känna själv på ditt skrov för att kontrollera påväxt.