• Svenska
    • English

Övergripande information BIGWASH

En BIGWASH tvättar de flesta motor-och segelbåtar. RentUnders stationära båtbottentvätt består av en ramkonstruktion i marinaluminium. Detta material rostar inte och behåller till stor del sin lyster över tiden. Ramkonstruktionen flyter på vattnet och har den kortaste sidan in mot bryggan, där styrskåpet med hydraulik och elektronik är beläget. Detta gör att bara 6,8 – 7,8 meter bryggplats går åt.

Längs med aluminiumbommarna som går rakt ut från bryggan löper en tvättenhet med 8 stycken roterande borstar, drivna av hydraulmotorer och avancerad elektronik. För att fånga upp eventuella färgrester och det biologiska material som båttvätten tar bort finns uppsamlingsbassänger på alla våra stationära båttvättar. Bassängen liknar ett upp- och nedvänt tält i formen med två öppningsbara vikdörrar där båtarna kör in.

Tvättens funktion

Båtägaren kör in mellan bommarna efter att bassängdörren har sänks ned. Därefter stänger man porten genom att hissa upp den bakom båten. Båten angörs därefter längst in i båttvätten i en centrerad position mellan bommarna. Båtägaren kan välja att sitta kvar i båten eller gå i land under tvättningen.

Tvätten startas och när de roterande borstarna kommer i kontakt med skrovet gör motståndet att de trycks nedåt och naturligt formar sig efter skrovets profil. Borstarna drivs under båten ända till aktern och gör båten ren från beväxning. Med hjälp av en knapptryckning vänder sedan tvättenheten och åker tillbaka till utgångsläget.

På detta sätt tvättas båten två gånger från två olika håll. För en 10 meter lång båt tar hela processen ca 15 minuter

Tvättbara båtar

Båtbottentvätt BIGWASH klarar att tvätta upp emot 95 % av alla båtar i en genomsnittlig fritidsbåtshamn. Nedanstående skisser och mått definierar vilka båtar som kan använda sig av metoden.

BIGWASH 12

BIGWASH-12 tvättar de flesta motor-och segelbåtar upp till 12 meters längd, 4 meters bredd och 2,3 meters djup. Till denna går det endast åt 6,8 meter bryggplats.

BIGWASH 14

BIGWASH-14 tvättar de flesta motor-och segelbåtar upp till 14 meter längd, 4 meter bredd och 2,3 meter djup. Denna kräver 6,8 meter bryggplats.

BIGWASH 14 WIDE

BIGWASH-14 WIDE tvättar de flesta motor-och segelbåtar upp till 14 meter längd, 5 meter bredd och 2,4 meter djup. Det går bara åt 7,8 meter bryggplats till denna.

BIGWASH 16 WIDE

BIGWASH-16 WIDE tvättar de flesta motor-och segelbåtar upp till 16 m långa, 5 m breda och 2,4 m djupa. Denna kräver endast 7,8 meter bryggplats.

Maxdimensioner tvättbara motorbåtar

Maxdimensioner tvättbara segelbåtar

Uppsamlingsbassäng

Uppsamlingsbassäng, vilket är nödvändigt att använda för att fånga upp eventuella färgrester och annat miljöfarligt som båttvätten tar bort, medföljer vid leverans. Bassängen till båttvätten är sådan att enbart en öppning – en vikport – finns för båtarna att köra ut och in genom. Porten på bassängen hålls på plats med hjälp av flytelement vilka orsakar en bojeffekt som gör att porten står rakt upp. Porten kan även förses med en extra elektrisk öppning och stängningsanordning.