• Svenska
    • English

Övergripande information MINIWASH

Vår mobila båtbottentvätt MINIWASH består av en båttrailer med två borstenheter baktill. Hydrauliken är undangömd i två rostfria och låsbara lådor framtill på vagnen. Trailern har en vinsch som används för att dra upp båten på trailern. MINIWASH kan tvätta båtar upp till 8 meters längd, 3 meters bredd och med en vikt på upp till ca 2 800 kg.

Tvättens funktion

Den mobila båttvätten fungerar genom att operatören med hjälp av ett fordon backar ner släpet längs en båtramp, halvvägs ner i vattnet. Båtägaren kör sedan in båten mot släpet, där operatören tar emot i fören och fäster en vajer i båtens förstäv. Motorn på båten stängs av och båtägaren kliver i land eller sitter kvar i mitten av båten.

Vinschen drar sedan båten över de roterande borstarna, fram och tillbaka 1-3 gånger beroende på nedsmutsningsgrad. Vid behov tvättas aktern och eventuella ställen där borstarna inte kommit åt med hjälp av högtryckstvätt. Därefter körs båten antingen till sin uppställningsplats eller läggs tillbaka i sjön.

Att tvätta en 8 meters båt tar ca 20 minuter inklusive manuell högtryckstvätt bak på drevet. Energiförsörjning sker genom elanslutning på plats (3-fas, 16 A) eller med ett elverk. MINIWASH är mycket ingående testad och fungerar bra på de flesta båtbottnar utan köl.