• Svenska
    • English

Investerare

Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Ordinarie Bolagstämma hålls den 27 juni. Bokslutskommuniké presenteras den 23 februari 2018.