• Svenska
    • English

Aktiekapitalets utveckling

Aktierna i Rentunder Holding har utgivits i enlighet med svensk lag. Beloppen är i Svenska kronor.

Datum Antal aktier Aktiekapital Kvotvärde Händelse
2012-01-30 500000 50000 0,1 Bildades hos bolagsverket
2012-03-21 1521532 202153,2 0,1 Nyemission
2012-12-27 10107660 1010766 0,1 Apportemission
2013-07-07 11879660 1187966 0,1 Nyemission
2015-08-16 13066101 1306610,1 0,1 Nyemission
2016-12-15 13597101 1359710,1 0,1 Nyemission