• Svenska
    • English

Rentunder AB

Rentunder AB utvecklar och säljer stationära och mobila båtbottentvättar, och bolagets grundare har arbetat med båttvättar sedan 2004. Genom ett ambitiöst utvecklingsarbete har vi tagit fram en produkt som löser många behov samtidigt.

Rentunder båttvätt Bosön

Idag kan RentUnder erbjuda stationära båttvättar för motor- och segelbåtar upp till 12, 14 respektive 16 meters längd – BIGWASH 12, BIGWASH 14 och BIGWASH 16 – samt en mobil båtbottentvätt för motorbåtar upp till 8 meter – MINIWASH.

Många års erfarenhet av båtbottentvättar

Rentunders grundare startade båttvättsservice i Gävle redan 2004 med mobila båtbottentvättar, och har under åren samlat på sig stor erfarenhet av att både tvätta båtar och konstruera tvättar.

År 2009 bildades Rentunder AB med avsikt att konstruera och sälja mobila båtbottentvättar.

Verkstadsföretaget Industrihydraulik AB, som är en ledande konstruktör och tillverkare av stora avancerade hydraulsystem i Norden, kontaktades då för tillverkningen. Så småningom såg man gemensamt även behovet av att tillverka en helt ny stationär tvätt för både motor- och segelbåtar.

Rentunder äger tvättkonstruktionen och upphandlar idag tvättarna från flera leverantörer och Industrihydraulik levererar hydrauliken samt bistår i monteringsfasen. Under 2012 blev Rentunder Holding AB ägare till Rentunder AB. Rentunder Holding har ca 5000 aktieägare.

Kranlyft Rentunder båttvätt Bosön