Rentunder erhåller stöd från Region Uppsala om 0,5 MSEK

Rentunder AB har erhållit två stöd om vardera 250 000 kr från Region Uppsala. Stödet kommer underlätta bolagets internationalisering och automatisering av tvättprocess. Rentunder har fått godkänt på sina två ansökningar till Region Uppsala om finansiellt stöd. Totalt uppgår stödet till 500 000 kr och kan stå för max 50% av den totala kostnaden för projekten. Genomförandet av […]

Rentunder får order från distributör i USA på ca 4 mkr

Rentunder Holding AB Noterat på NGM Nordic MTF Pressmeddelande den 12 december Rentunder får order från distributör i USA på ca 4 mkr Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) med ett ordervärde om ca 4 mkr. Rentunder har erhållit […]

Rentunder får order för uppgradring av anläggning på ca 600 tkr

Rentunder AB har erhållit en order på ca 600 tkr från Nynäshamns Gästhamn på uppgradering av deras båttvätt. Leverans sker till säsongen 2018. Rentunders order på uppdatering av Nynäshamns Gästhamns stationära båttvätt BIGWASH innebär att båtägare i Nynäshamn får tillgång till de förbättringar som skett sedan bolaget levererade en första båttvätt till Nynäshamn år 2010. […]

Landsomfattande tillstånd erhållits i USA

Rentunders båttvätt BIGWASH har erhållit ett tillstånd för installation som gäller för hela USA av Army Corps of Engineers. Detta förväntas förenkla kommande installationer väsentligt, och innebär också att installationsplanen för anläggningen i San Diego står fast enligt tidigare kommunicerad tidplan om installation första kvartalet 2018, då samtliga tillstånd som krävs för installationen har erhållits. […]

Rentunder tecknar avtal om agentur i Spanien och erhåller order

Rentunder AB har ingått ett avtal om agentur med det nybildade bolaget Delta Boatwash i Spanien och har i samband med det erhållit en order på en MINIWASH med ett ordervärde om ca 0,5 mkr. Rentunder tecknar en agentur med det spanska bolaget Delta Boatwash. Agenturen innebär exklusivitet att sälja Rentunders produkter i och norr om Valencia […]

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 10 247 924 SEK (första halvåret 2016: 46 426 SEK) och 1 879 423 SEK (första halvåret 2016: -2 203 156 SEK) för första 6 månaderna 2017. Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 23 februari 2018. Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.   Bolagets […]

Rentunder erhåller Vinnovas innovationscheck från Almi

Rentunder Holding AB dotterbolag Rentunder AB har från Almi Företagspartner erhållit Vinnovas innovationscheck om 100 000 kr. Rentunder AB erhåller Vinnovas innovationscheck från Almi Företagspartner om 100 000 kr för framtagande av optimal affärsplan och affärsmodell. Rentunder har tidigare aviserat att bolaget avser i större utsträckning gå från att enbart sälja båttvättar till att vara med i […]

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Rentunder Holding AB höll den 27 juni 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 där nedanstående beslut fattades.   Fastställelse av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.   Dispositioner beträffande bolagets resultat Årsstämman beslutade att årets förlust om 5 279 786 kronor minskar överkursfonden med samma belopp och överföres i ny räkning.   […]

Rentunder ingår samarbete med stor myndighetsägd organisation i Kalifornien, USA

Rentunder Holding AB (Rentunder) har tecknat ett samarbetsavtal, rörande installation av en BIGWASH, med San Diego Unified Port District (SDPD). Samarbetet har tillkommit för att minska kopparutsläpp i hamnen. Samarbetsavtalet mellan Rentunder och SDPD innebär främst att Rentunder installerar en BIGWASH-16 som Rentunder äger och driver i San Diego Bukten. SDPD bidrar med 140 000 dollar […]