Rentunder säljer BIGWASH-14 till Gustavsberg

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 24 december 2018   Rentunder säljer BIGWASH-14 till Gustavsberg Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Nya Gustavsbergs Båtklubb om att leverera en båttvätt till Gustavsberg, Sverige. Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH-14 till Nya Gustavsbergs Båtklubb. Säljpriset för Rentunders BIGWASH-serie är ca 2-3 […]

Rentunder bildar gemensamtägt bolag och säger upp distributörsavtal i USA

Rentunder bildar gemensamtägt bolag och säger upp distributörsavtal i USA Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Delaware Inc har ingått ett 50% ägande i ett nystartat bolag med Rentunders distributör i USA, B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D). Avtalet innebär samtidigt att tidigare avtal som skrevs i maj 2017 med B&D upphör att […]

Rentunder erhåller data om en av företagets båttvättar från medlemsundersökning

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 23 november 2018   Rentunder erhåller data om en av företagets båttvättar från medlemsundersökning Rentunder erhåller data från undersökning gjord av Bosö Båtklubb (BBK) till deras medlemmar. BBK införskaffade en båttvätt från Rentunder för 4 år sedan. BBK har genomfört en undersökning för att lära sig mer om vad medlemmarna […]

Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 16 november 2018   Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf i Finland. Samarbetet innebär främst betydande gratis marknadsföring. Rentunder Holding AB dotterbolag Rentunder har ingått ett samarbete med miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf (HSR) i Finland. Samarbetet innebär värdefull marknadsföring […]

Rentunder söker ny VD för expansion

  Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 15 november 2018   Rentunder söker ny VD för expansion Rentunder söker ny VD för att driva bolagets säljstrategi. Bolagets nuvarande VD kommer sitta kvar i styrelsen och arbeta på konsultbasis utifrån behov. Rentunder Holding AB söker ny VD. Bolaget har under en längre period sökt rekrytera säljchef utan […]

Rentunder tecknar avtal om etablering av egenägd båttvätt i Finland

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 9 november 2018   Rentunder tecknar avtal om etablering av egenägd båttvätt i Finland Rentunder AB har tecknat ett avtal med det finska bolaget Kb VN-Marine Ky (VN)  som driver hamnen i Hagnö, Finland, om att etablera en båttvätt där. Båttvätten kommer ägas av Rentunder och drivas av VN. Rentunder […]

Rentunder offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Rentunder offentliggör utfallet av företrädesemissionen Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rentunder Holding AB löpte ut den 1 oktober 2018. Utfallet visar att 5 046 725 aktier tecknades, vilket motsvarar cirka 74,2 procent av erbjudandet. Utfallet av företrädesemissionen i Rentunder Holding AB som löpte ut den 1 oktober 2018 ledde till att totalt 5 046 725 aktier tecknandes. 4 458 […]

Rentunder genomför världens första automatisering av båttvätt

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 19 september 2018 Rentunder genomför världens första automatisering av båttvätt Rentunder AB har tecknat ett avtal med Bosö Båtklubb om uppgradering av deras båttvätt för att automatisera hela tvättprocessen. Det blir den första tvätten i världen som får detta system som utvecklas och ägs av Rentunder. Ordervärdet uppgår till 125 […]

Rentunder tecknar avtal om etablering och drift av båttvätt i Näsbyviken

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om att etablera en båttvätt i Näsbyviken, Täby. Båttvätten kommer ägas och drivas av Rentunder. Rentunder erhåller 730 000 SEK vid driftstart och behåller 93% av intäkterna. Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tecknat avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om etablering av båttvätt i Näsbyviken. […]

Rentunder offentliggör…

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 14 september 2018 Rentunder offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission Styrelsen i Rentunder Holding AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen i bolaget. Måndagen den 17 september 2018 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Rentunders […]