Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2018

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 24 augusti 2018 Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2018 Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 924 SEK) och ett resultat på -1 831 797 SEK (första halvåret 2017: 1 879 423 SEK) för första 6 månaderna 2018. Omsättning […]

Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 24 augusti 2018 Rentunder genomför företrädesemission Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 9,5 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och delägande av båttvättar i Sverige och utomlands. Styrelsen i Rentunder Holding AB (”Rentunder” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 9,5 MSEK med […]

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut: Den framlagda årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Beslutades att balansera hela årets vinst i ny räkning. Föreslagna arvoden till styrelsen (40 000 kr per ledamot ej anställda […]

Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 1 juni 2018   Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017 Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2017. Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida.   För ytterligare information kontakta: Mikael Alvén, VD [email protected] +46 (0)70 486 3839   Rentunder är ett miljöteknikbolag […]

Rentunder kallar till årsstämma

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 28 maj 2018   Rentunder kallar till årsstämma Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2017. Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma   Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 15.00 i […]

Ökat fokus på delägande av båttvättar

Rentunder har för avsikt att i betydligt större omfattning än tidigare etablera tvättar i USA och Norden där Rentunder har del i omsättning eller vinst från tvättverksamheten, vilket normalt kommer leda till att bolaget deläger tvättar. Affärsmodellen bedöms ha mycket goda förutsättningar att generera en större omsättning per båttvätt över tid med betydligt bättre vinstmarginaler […]

Rentunder tecknar avtal med agent för den franska marknaden och erhåller order

Rentunder AB tecknar avtal med agent på den franska marknaden. Samtidigt säljs en MINIWASH för leverens till Frankrike. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 mkr Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB tecknar en agentur med det franska bolaget Jean Marin Nautic. Bolaget erhåller rätten att sälja Rentunders produkter i Frankrike. I samband med avtalet har […]

Norges Miljöminister och Världsnaturfonden besöker båttvätt

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 26 mars 2018   Norges Miljöminister och Världsnaturfonden besöker båttvätt   Båttvätten som Rentunder levererat till Norge har fått besök av Norges Miljöminister och representant från Världsnaturfonden. Besöket följdes av Norges statliga Television, NRK, som visade inslaget kl 19 i lördags. Rentunder levererade förra året Norges första båttvätt. I Norge […]

Bokslutskommuniké 2017 komplettering

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 28 februari 2018 Rentunder publicerar komplettering till bokslutskommuniké för 2017 Rentunder Holding AB publicerar komplettering som tydliggör redan känd information utifrån bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari. Rentunder Holding publicerar redovisning av räkenskaperna i sammandrag för andra halvåret 2017, motsvarande jämförelsesiffror för 2016 samt nyckeltal. Siffrorna går även indirekt att […]

Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 23 februari 2018 Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017 Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017. Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2017. Bolaget kommer gå ut med en […]