Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Rentunder Holding AB höll den 27 juni 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 där nedanstående beslut fattades.   Fastställelse av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.   Dispositioner beträffande bolagets resultat Årsstämman beslutade att årets förlust om 5 279 786 kronor minskar överkursfonden med samma belopp och överföres i ny räkning.   […]

Rentunder ingår samarbete med stor myndighetsägd organisation i Kalifornien, USA

Rentunder Holding AB (Rentunder) har tecknat ett samarbetsavtal, rörande installation av en BIGWASH, med San Diego Unified Port District (SDPD). Samarbetet har tillkommit för att minska kopparutsläpp i hamnen. Samarbetsavtalet mellan Rentunder och SDPD innebär främst att Rentunder installerar en BIGWASH-16 som Rentunder äger och driver i San Diego Bukten. SDPD bidrar med 140 000 dollar […]

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00 på Gammelbygatan 18 i Östhammar. Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande finns sedan tidigare på bolagets hemsida. Ärenden enligt dagordningen Val av ordförande och protokollförare på stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordningen. Val av […]

Rentunder erhåller volymorder i USA och fördjupar samarbete med distributör

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) på 2 BIGWASH med ett ordervärde om ca 4 mkr. B&D har sedan tidigare beställt en BIGWASH som är under transport till Florida. B&D erhåller exklusivitet i Florida och möjlighet till exklusivitet till större […]

Rentunder listas på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 3 maj

Det svenska miljöteknikbolaget Rentunder Holding AB listas på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 3 maj 2017. Bolagets kommer handlas under ticker RENT MTF. Rentunder utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolagets affärsidé är att sälja och äga anläggningar tillsammans med partners. Bolaget befinner […]