• Svenska
    • English

Senaste veckan har Rentunder varit representerade på 2 mässor. På branschmässan Destination hamnen i Göteborg med egen personal och en branschmässa i staten Washington där vår Agent i British Columbia, Kanada, representerade oss. I takt med att våra samarbetspartners hinner komma igång allt mer kommer bolagets produkter vara representerade på många fler mässor. Bland annat kommer vår distributör i Florida besöka ett flertal mindre mässor och även ställa ut på Miami International Boatshow i februari. Mässor är ett naturligt nästa steg för bolaget och våra samarbetspartner för att finna intressenter att visa upp referensanläggningarna för som börjat komma på plats i flera länder.