• Svenska
    • English

Rentunder har tecknat ett avtal om agentur med ett kanadensiskt bolag. Företaget kommer att bearbeta östra Kanada längs kustlinjen såväl som dess många insjöar. Kanada är en marknad som på många sätt liknar den svenska, men de har ofta en längre båtsäsong vilket ger bättre möjligheter till större vinster från att driva en Drive-in Boatwash. Totalt finns ca 4,3 miljoner båtar i Kanada så den potentiella marknaden för båttvättar är mycket stor. Marknadsbearbetningen underlättas väsentligt av att Rentunder redan har levererat en tvätt till västra Kanada (Vancouver Island) som uppvisar goda tvättresultat och nöjda kunder.