Det svenska miljöteknikbolaget Rentunder Holding AB listas på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 3 maj 2017. Bolagets kommer handlas under ticker RENT MTF. Rentunder utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg.

Bolagets affärsidé är att sälja och äga anläggningar tillsammans med partners. Bolaget befinner sig i en fas där man tagit sig från utvecklingsbolag till säljbolag med försäljning i Europa, Mellanöstern och Nordamerika.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida www.driveinboatwash.com där noteringsmemorandum finns att tillgå, eller till bolagets VD. Aqurat Fondkommission AB är bolagets mentor.

VD, Mikael Alvén
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april, 2017 kl. 15.00 CET.