För Båtägare

Har du en önskan att sluta bottenmåla och i stället använda regelbunden tvätt under säsongen? Då finns det tre saker du behöver undersöka; 1. Kontrollera om bottnen på din båt kan tvättas i en borstmaskin, 2. Ta reda på hur ofta du behöver tvätta din båt, 3. Kontrollera om det finns en borstvätt i närheten av din båtplats.

Tvättbara båtar

Kontrollera om bottnen på din båt kan tvättas.

Tvättfrekvens

Ta reda på när och hur ofta du bör tvätta din båt.
Hur ofta ska jag tvätta?

Hitta båttvättar

Hitta en båttvätt nära din båtplats.
Hitta närmaste tvätt

Tips för Båtägare

- för ett enklare båtliv

Vanliga Frågor

För bästa resultat över hela båtsäsongen rekommenderar vi regelbunden användning så att det aldrig hinner sätta sig någon besvärlig påväxt. Skulle man ändå missa att tvätta regelbundet är det ingen katastrof. Våra tvättar kan avlägsna även tuff påväxt som fullvuxna havstulpaner och annan grov beväxtning. Se mer i bloggposten ”Så ofta borde du tvätta bottnen på din båt”.

Bilderna nedan visar ett verkligt exempel med en båt som har varit oskyddad och inte rengjord under en hel sommar och som i september var täckt med både bruna och gröna alger samt fullvuxna havstulpaner. Båten tvättades med vår mobila båttvätt MINIWASH och all beväxtning avlägsnades inom loppet av tjugo minuter!

Före tvätt Efter tvätt

Kan min båt tvättas?

BIGWASH-maskinerna rengör de flesta motorbåtar och segelbåtar upp till 53 meter, med några få undantag. Välj din båt och ta reda på om båten kan rengöras.

Segelbåtar - Checklista


Köl och roder längd

Kölens längd får inte överstiga 2,4 meter från vattenlinjen till botten av kölen. Kölens längd får inte överstiga 1,6 meter (från båtbottnen till botten av kölen).

Detsamma gäller rodret; längden får inte överstiga 1,6 meter. Om rodret är längre än 1,6 meter måste du meddela detta till operatören så att borstarna stoppas innan de kommer nära rodret. Maskinen kan inte rengöra segelbåtar med dubbla roder.

Kölens bredd

Kölens bredd får inte överstiga 45 cm. Det gäller för bulben som vanligtvis är den bredaste delen, men också kölens bredd, där kölen möter båtbottnen. Det innebär att äldre långkölade segelbåtar inte kan rengöras.

Bulbformationer

Maskinen tvättar bara segelbåtar med rak köl eller ovala bulbformationer mindre än 45 cm. Maskinen tvättar inte platt köl- eller vingköl-formationer.

Motorbåtar

Utombordsmotor

Motorbåtar med utombordsmotor har båtbottnar som kan rengöras helt i maskinen. Detsamma gäller för alla typer av motorbåtar där framdrivningen/propellern är monterad på båtens akter, till exempel utombordare, ytskärande drev och drev som kan tiltas upp. På aktern kan en handhållen högtryckstvätt användas för att ta bort påväxt. Före och efter modeller finns nedan som visar vilka delar av båtbottnen som maskinen kommer åt att rengöra. Det finns många typer av båtbottnar med individuella skillnader, resultaten kan därför variera från båt till båt.

Stern drive: before wash Stern drive: after wash

Surface drive

Surface drive: before wash Surface drive: after wash

Vattenjet

Water jet: before wash Water jet: after wash

Inombordsmotor

Motorbåtar med en centrerad axel och propellrar som är max 30 cm i diameter har båtbottnar som kan rengöras helt i maskinen. Om propellrarna är större än 30 cm i diameter kan båtbottnarna rengöras till den punkt där propellern är lokaliserad under båtbottnen.

Båtar med dubbla axlar eller pod drev kan rengöras tills den punkt där axeln sticker ut ur båtbottnen.

Centrerad axel med propellrar > 30 cm i diameter

Straight shaft with propellers smaller than 30 cm - before cleaning Straight shaft with propellers smaller than 30 cm - before cleaning

Pod drive

Pod drive - before cleaning Pod drive - after cleaning

Dubbla axlar

Double shafts - before cleaning Double shafts - after cleaning