Utforska maskiner

Du behöver inte spendera tid på att lyfta din båt ut ur vattnet. Få båtbottnen rengjort och återställ båtens prestanda på 15 minuter.

Möt BIGWASH

Vår största maskin. Rengör de flesta motorbåtar och segelbåtar upp till 53 fot.

BIGWASH Modeller & Specs

BIGWASH är en båttvättmaskin som flyter i vattnet och som är förankrad vid bryggan. Det finns tre storlekar.

Hur det fungerar
____

 1. Bassängporten öppnas och båten seglar in i tvätten.
 2. Porten stängs och båten förtöjs. 
 3. Maskinen aktiveras med en handhållen fjärrkontroll och de roterande borstarna justeras automatiskt mot båtbottnen. Borstarna rör sig från fören till aktern och tillbaka och rengör båtbottnen från beväxtning.  Borstarna är utformade för att anpassa sig till bulbkölar upp till 45 cm bredd. Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båter.

För en 10 meter lång båt (30 fot) tar hela processen ca 15 minuter. 


Max Båtstorlek
____

 • Längd: 16 meter (53 fot)
 • Bredd: 5 meter (16.5 fot)
 • Djup: 2,4 meter (8 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 18,5 meter (61 fot)
 • Bredd: 8,5 meter (28 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)


Max Båtstorlek
____

 • Längd: 14 meter (46 fot)
 • Bredd: 5 meter (16,5 fot)
 • Djup: 2,4 meter (8 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 16,5 meter (54 fot)
 • Bredd: 8,5 meter (28 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)


Max båtstorlek
____

 • Längd: 12 meter (39 fot)
 • Bredd: 4 meter (13,1 fot)
 • Djup: 2,3 meter (7,5 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 14,5 meter (48 fot)
 • Bredd: 7,5 meter (24,6 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)


Ramen
____
BIGWASH båtbottentvätt består av en U-formad ramkonstruktion i marinaluminium.

Tvättenhet
____

Längs med aluminiumbommarna löper en tvättenhet med 8-10 roterande borstar. Borstarna är gjorda av slitstark polymer.

Hydraulik
____

Alla BIGWASH-maskiner drivs av hydraulik. De ansluts till 3-fas 400 V och förbrukar cirka 1 kWh per 15 minuters tvätt. 

Uppsamlingsbassäng
____

Under maskinen finns en uppsamlingsbassäng som samlar upp avborstat material. Bassängporten öppnas och stängs mellan varje tvättcykel.


Styrenhet
____

BIGWASH drivs med en handhållen fjärrkontroll. Med en knapptryckning kan du öppna och stänga porten och flytta borsteenheten längs båtbottnen från bågen till bakstommen och tilbaka. Du kan också välja borstens rotationsriktning för att optimera rengöringseffekten.

Hur det fungerar
____

 1. Bassängporten öppnas och båten seglar in i tvätten.
 2. Porten stängs och båten förtöjs. 
 3. Maskinen aktiveras med en handhållen fjärrkontroll och de roterande borstarna justeras automatiskt mot båtbottnen. Borstarna rör sig från fören till aktern och tillbaka och rengör båtbottnen från beväxtning.  Borstarna är utformade för att anpassa sig till bulbkölar upp till 45 cm bredd. Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båter.

För en 10 meter lång båt (30 fot) tar hela processen ca 15 minuter. 

Max Båtstorlek
____

 • Längd: 16 meter (53 fot)
 • Bredd: 5 meter (16.5 fot)
 • Djup: 2,4 meter (8 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 18,5 meter (61 fot)
 • Bredd: 8,5 meter (28 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)

Max Båtstorlek
____

 • Längd: 14 meter (46 fot)
 • Bredd: 5 meter (16,5 fot)
 • Djup: 2,4 meter (8 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 16,5 meter (54 fot)
 • Bredd: 8,5 meter (28 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)

Max båtstorlek
____

 • Längd: 12 meter (39 fot)
 • Bredd: 4 meter (13,1 fot)
 • Djup: 2,3 meter (7,5 fot)

Se ytterligare specifikationer under Tvättbara båtar.

Utrymmeskrav för bryggplats
____

Maskinen läggs mot bryggan antingen längs sidan (som bilden visar) eller på kortsidan för att ta upp mindre utrymme. Ladda ner informationsblad för mer specifikationer.

 • Längd: 14,5 meter (48 fot)
 • Bredd: 7,5 meter (24,6 fot)
 • Djup: 3,2 meters (10,5 fot)

Ramen
____

BIGWASH båtbottentvätt består av en U-formad ramkonstruktion i marinaluminium.

Tvättenhet
____

Längs med aluminiumbommarna löper en tvättenhet med 8-10 roterande borstar. Borstarna är gjorda av slitstark polymer.

Hydraulik
____
Alla BIGWASH-maskiner drivs av hydraulik. De ansluts till 3-fas 400 V och förbrukar cirka 1 kWh per 15 minuters tvätt.

Uppsamlingsbassäng
____

Under maskinen finns en uppsamlingsbassäng som samlar upp avborstat material från båtbottnen. Bassängporten öppnas och stängs mellan varje tvättcykel.

Styrenhet
____

BIGWASH drivs med en handhållen fjärrkontroll. Med en knapptryckning kan du öppna och stänga porten och flytta borsteenheten längs båtbottnen från bågen till bakstommen och tilbaka. Du kan också välja borstens rotationsriktning för att optimera rengöringseffekten

 

MINIWASH Specifikationer

MINIWASH är en mobil båtbottentvätt monterad på en trailer. Den finns i en storlek.


Hur det fungerar
____
MINIWASH-traileren backar ner längs en båtramp.
Båtägaren kör in båten mot traileren där operatören fäster en vajer i båtens förstäv.
Motorn på båten stängs av.
Båten vinschas över de roterande borstarna, fram och tillbaka 1-2 gånger beroende på graden av nedsmutsning.

Max Båtstorlek
____

MINIWASH kan tvätta motorbåtar upp till 8 meter långa, 3 meter breda och med en max vikt på ca 2 800 kg.


Konstruktion
____

MINIWASH är en båttrailer med två borsteenheter baktill. Hydrauliken är gömd i två rostfria och låsbara stållådor på framsidan av traileren. Traileren har en inbyggd vinsch som drar upp båten.


Hydraulik
____
MINIWASH-maskinen drivs av hydraulik. Den ansluts till 3-fas 400 V, 16 AMP på plats.

För att optimera rörlighet och tillgång kan det vara nödvändigt med en generator.


Uppsamling av avborstat material
____

Under borstarna finns två halva fat för uppsamling.


Styrenhet
____


MINIWASH har en handhållen fjärrkontroll som styr funktionerna för vinsch och borstning.


Hur det fungerar
____

MINIWASH-traileren backar ner längs en båtramp.
Båtägaren kör in båten mot traileren där operatören fäster en vajer i båtens förstäv.
Motorn på båten stängs av.
Båten vinschas över de roterande borstarna, fram och tillbaka 1-2 gånger beroende på graden av nedsmutsning.

Max Båtstorlek
____

MINIWASH kan tvätta motorbåtar upp till 8 meter långa, 3 meter breda och med en max vikt på ca 2 800 kg.


Konstruktion
____

MINIWASH är en båttrailer med två borsteenheter baktill. Hydrauliken är gömd i två rostfria och låsbara stållådor på framsidan av traileren. Traileren har en inbyggd vinsch som drar upp båten.


Hydraulik
____
MINIWASH-maskinen drivs av hydraulik. Den ansluts till 3-fas 400 V, 16 AMP på plats.

För att optimera rörlighet och tillgång kan det vara nödvändigt med en generator.


Uppsamling av avborstat material
____

Under borstarna finns två halva fat för uppsamling.


Styrenhet
____


MINIWASH har en handhållen fjärrkontroll som styr funktionerna för vinsch och borstning.

Lär dig hur andra har gjort det