Så ofta borde du tvätta båtbottnen

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin

Antalet tvättar per säsong för en båt som antingen är helt omålad eller som inte längre målas med biocidfärg varierar mellan 2-4 gånger. Främst beror behovet av antalet tvättar på geografiskt område och temperaturer, men även på faktorer som hur ofta den används och hur fort den körs.

Båtar som mest ligger stilla växer det lättare på medan båtar som ofta används får mindre påväxt. Snabb framfart minskar också beväxtningen något. Man kan ha följande indelning som tumregel:

Sötvattensjöar, älvar och i Bottenviken

Där det inte växer havstulpaner, som i sötvattensjöar och älvar samt Bottenviken, är en normal användning 1-2 tvättar per säsong. Den första tvätten bör göras en bit in på sommaren och den andra tvätten närmare höstupptaget.

I sötvattensjöar, älvar och i Bottenviken rekommenderar vi 1 – 2 tvättar per säsong.

Båttvätt i Östersjön och i Bottenhavet

Där havstulpanerna settär sig någon gång per säsong, som i Östersjön och i Bottenhavet är normal användning 3 tvättar per säsong. I vissa hamnar där vattnet är sötare kan det ändå räcka med 2 gånger per säsong. Den första tvätten görs kring månadsskiftet juni-juli (eller när semestern börjar), den andra tvätten när havstulpanerna satt sig och den tredje tvätten närmare höstupptaget.

I Östersjön och i Bottenhavet rekommenderar vi 2 – 3 tvättar per säsong.

Båttvätt på Västkusten

Där havstulpanerna i regel sätter sig flera gånger per sommar bör man tvätta 4 gånger för bästa resultat. Detta gäller hela Västkusten. Den första tvätten görs kring månadsskiftet juni-juli, den andra tvätten i mitten av sommaren, den tredje tvätten i slutet av sommaren samt en fjärde och sista tvätt innan höstupptaget.

På västkusten rekommenderar vi 4 tvättar per säsong.

Tips till alla båtägare

Båtägare kan också med fördel kontrollera påväxtstatus på sin båt då och då. För de allra flesta är det en besiktning man enkelt kan göra vid bryggan. Påväxt varierar från säsong till säsong och även till varandra närliggande vikar kan variationerna vara stora. Perioden då båtar behöver tvättas varar generellt från mitten av juni fram till mitten av oktober, ca 18 veckor. Högsäsong är juli och augusti, ca 8 veckor.

Havstulpanvarning

Du kan också få ett sms eller mail som talar om när havstulpanerna börjat sätta sig i just ditt område. Detta gäller hela kusten från Umeå till Trelleborg. Tjänsten är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Informationscentralen för Östersjön (INFOBALTIC, under Länsstyrelsen Stockholm). Anmäl dig till tjänsten på Båtmiljö.se! Rekommendationen är att tvätta inom ett par veckor från utfärdad varning; ju tidigare desto bättre! Du kan även känna själv på ditt båtbotten för att kontrollera påväxt.

Fler tips för båtägare

Tvätta eller bottenmåla båten?

Tvätta eller bottenmåla båten?

Ska du fortsätta att måla din båt eller finns det alternativ till giftig bottenfärg? Och kan du som båtägare spara…
Så ofta borde du tvätta båtbottnen

Så ofta borde du tvätta båtbottnen

Antalet tvättar per säsong för en båt som antingen är helt omålad eller som inte längre målas med biocidfärg varierar…

Hur det funkar

Spara dig från krånget att skrapa, slipa och måla båten år efter år. Regelbunden tvätt av båtens skrov kommer att hålla din båt fri från nedsmutsning, vilket eliminerar behovet av giftig bottenfärg som skadar miljön.

Prenumerera på våra nyheter

Missa inte nya uppdateringar på din email