Investerare

Investerare

Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Förväntad kalender för offentliggöranden 2024 är

  • Bokslutskommuniké 23 februari
  • Årsredovisning 4 april
  • Årsstämma 28 maj
  • Halvårsrapport 26 augusti

Förväntad kalender för offentliggöranden 2025 är

  • Bokslutskommuniké 24 februari
  • Årsredovisning 4 april
  • Årsstämma 28 maj
  • Halvårsrapport 26 augusti