Investerare

Investerare

Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Förväntad kalender för offentliggöranden 2023 är :

  • Bokslutskommuniké 24 februari
  • Årsredovisning 5 april
  • Årsstämma 26 maj kl 14.00
  • Halvårsrapport 25 augusti

 

Förväntad kalender för offentliggöranden 2024 är :

  • Bokslutskommuniké 25 februari 
  • Årsredovisning 4 april
  • Årsstämma 28 maj
  • Halvårsrapport 26 augusti