Investerare

Investerare

Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Förväntad kalender för offentliggöranden 2021 är:

  • Bokslutskommuniké 25 februari
  • Årsredovisning 1 april
  • Årsstämma 25 juni kl 14.00
  • Halvårsrapport 27 augusti
Förväntad kalender för offentliggöranden 2022 är
  • Bokslutskommuniké 25 februari
  • Årsredovisning 6 april
  • Årsstämma 3 juni kl 14.00
  • Halvårsrapport 26 augusti