Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 7 juni 2021

 

Rentunder levererar tidigare till Frankrike och får ny distributör

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunders Distributör har färdigförhandlat plats i Frankrike för den båttvätt de beställt vilket innebär att Rentunder avser leverera tvätten redan under slutet av andra kvartalet, eller senast i början av tredje kvartalet. Rentunder har tidigare kommunicerat att man sålt en av bolagets miljöanpassade båttvättar – BIGWASH – till sin distributör i Frankrike för ca 3 mkr. Vidare har bolaget fått en ny underdistributör i bolaget som köpte tvätten.

Rentunder har genom sin Franska distributör sålt en första BIGWASH till Frankrike, En order som tidigare kommunicerats. Borsttvätten lokalisering är nu bestämd till Port Olona i Les Sables D’Olone och planeras preliminärt att installeras redan i slutet av andra kvartalet.
”Det är positivt att tvätten kan installeras tidigare under säsongen då det kommer utgöra en viktig anläggning att kunna visa upp för potentiella kunder som uttryckt intresse.”, säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter:
”Vår franska distributör har även utsett köparen av tvätten till en underdistributör för ett område längs Biscayabukten, vilket gör att än fler personer nu arbetar aktivt med franska marknaden. Vi ser dock att det finns mycket att göra fortsatt utomlands och bolaget söker nu aktivt efter säljpersonal. Intresserade kan läsa mer på länken nedan.”

https://jobs.academicwork.se/annons/kundansvarig-pa-internationellt-snabbvaxande-cleantechbolag/15054635

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni, 2021