Rentunder – Miljöteknikföretaget med en unik lösning som rengör båtskrov på ett ekonomiskt, bekvämt och miljövänligt vis

Rentunder har en färdigutvecklad produktserie vars teknik har bevisat sig fungera bra i både Norden, södra Europa och i Nordamerika där den används idag. Genom att periodvis mekaniskt rengöra båtskrovet elimineras behovet av giftig båtfärg helt. I Sverige använder redan många tusentals båtägare våra båttvättar. Rentunder har sålt ett flertal anläggningar i Sverige senaste månaderna. Nu sprider vi tekniken utomlands i större utsträckning. I Europa arbetar vi med samarbetspartners. I USA har bolagets produkter genomgått omfattande testning och godkännande vilket öppnar upp för en mer aggressiv etablering av USA marknaden framöver. I dagsläget har bolaget levererat 6 tvättar till USA i Kalifornien, Florida och Texas. Utöver att Rentunder säljer båttvättar, så är bolaget även hel/delägare i tvättar i USA, Sverige och Finland. Att ha en återkommande löpande intäkt kan ge mycket goda marginaler, i synnerhet då kunder normalt står för de rörliga kostnaderna utöver service/underhåll. Rentunder tar en procentsats på omsättningen.

Hur tvättprocessen fungerar

Marknad

De uppskattningsvis 30 miljoner fritidsbåtar som finns i världen behöver hålla sitt båtskrov rent från organisk beväxning för att båten inte ska gå långsammare och dra mer bränsle. En båttvättsanläggning kan hantera rengöringen för ca 600 båtar. Priset båtägaren betalar är mellan 300-1500 kr/tvätt beroende på storlek och anläggning. Båtägaren behöver tvätta ungefär mellan 2-6 gånger per år beroende främst på klimat. Den potentiella marknaden både för att sälja båttvättsanläggningar såväl som att sälja tjänsten att tvätta båtar är mycket stora.

Rentunder tickar i alla boxar för att vara ett intressant investeringmöjlighet

 • Färdigutvecklad och testad produkt redo för massproduktion
 • Bevisad kundnytta
  • Ekonomiskt lönsamt för kund och för den som driver tvättanläggningen.
  • Miljövänligt (inget behov att ha på gifter och tungmetaller på skrovet som sedan hamnar i vattnet). Många miljöorganisationer har berömt och stöttat Rentunders produkter.
 • Enorm potentiell världsmarknad med över 30 miljoner fritidsbåtar. 1 tvättanläggning som kostar ca 2-3 mkr kan hantera omkring 600 båtar
 • Affärsidé med höga marginaler: Rentunder arbetar mot att utöver sälja tvättanläggningar även vara del i löpande intäkten från tvättanläggningen. Det har potential att ge höga marginaler.
 • Affär med hög inträdesbarriär. Rentunder tillverkar stora maskiner med mycket rörliga delar som ska fungera i många krävande miljöer. Rentunder har i över 10 år utvecklat och testar fram de bästa lösningarna. Vi har byggt upp ett gott renommé och lagt de resurser som krävts för att få tillstånd på flera viktiga marknader i Europa och Nordamerika.
 • Bra positionerade mot konkurrensen: Befintlig marknadsledande lösning att applicera giftfärg på båten blir en allt sämre lösning beroende på att striktare miljöregler i allt större utsträckning förbjuder omfattningen och mängden gifter som får användas. Ett växande antal båtägare söker även ett bekvämare och miljövänligare alternativ till målning.
 • Marknadsledande. Stark etablering i Norden med uppbyggnad i USA. Bolaget tog nyligen sin första order på en BIGWASH båttvätt i medelhavet som kommer ligga i Kroatien. Läs gärna mer om denna order i pressmeddelande genom att klicka på länken längre ner till Bequoteds hemsida.
 • Stort intresse vid kapitalanskaffning: I augusti löpte teckningstiden för en företrädesemission i Rentunder Holding AB på ca 5,6 mkr som var kraftigt övertecknad (mer än 2,5 gånger efterfrågat belopp).
 • I september erhöll bolaget en genombrottsorder till Kroatien. Bolaget genomförde även en mycket lyckad utvärdering av utfallet från tidigare levererad maskin. Nedan är länkar till pressmeddelanden där man kan läsa mer om detta.
Rentunder Holdings aktier handlas under kortnamnet RENT MTF. Anmäl er till kommande pressreleaser genom att klicka på ’Prenumerera’ till höger på Bequoteds hemsida.
Läs gärna bolaget pressmeddelanden t ex på er depåhemsida (Avanza, Nordnet, etc). Öppnas i ny sida.
Brandbåt i Miami får skrovet rengjort av Rentunders båttvätt