Undersökning av Båtägare Visar Hög Nivå av Kundnöjdhet med BIGWASH

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin

Kundrespons från en nyligen genomförd användarundersökning är mycket positiv. Bosö Båtklubb i Stockholm introducerade BIGWASH 2015 som en nyckelstrategi i sin miljöpolitik. Huvudmålet var att minska giftiga utsläpp från bottenfärg, och båttvättmaskinen skulle göra det enkelt för de 600+ klubbmedlemmarna att tvätta sin båt regelbundet under säsongen i stället för att använda giftig bottenfärg.

Tre år efter installationen av båttvättmaskinen genomförde Bosö Boat Club en användarundersökning bland sina 600 + klubbmedlemmar. Av de svarandena var drygt 50% segelbåtägare och resterande 49% motorbåtsägare.

Här är några av resultaten:

Resultat

95,1% av respondenterna säger att de är mycket nöjda med BIGWASH-anläggningen i båtklubben, och 87% säger att de skulle fortsätta använda BIGWASH som deras föredragna båtunderhållsprogram i motsats till bottenfärg.

På en betygsskala (1-6) värderar 59% av de svarande kvaliteten på tvätten som antingen bra eller mycket bra. 27% betygsatte tvätten som tillfredsställande medan 14% betygsatte tvätten som otillfredsställande.

Vad är Din innställning till att båtklubben har en egen båtbottentvätt?

0%
“Jag tycker det er bra att den finns”

Om båtklubben skulle tillåta användningen av giftig bottenfärg, vilket alternativ skulle du välja?

0%
“Jag skulle fortsätta att inte använda bottenfärg och använda båtbottentvätten i stället”

Tvättfrekvens

På frågan om hur ofta båtägare tvättar sin båt, säger 61% att de tvättar sin båt i maskinen två till tre gånger per säsong, 10% säger att de rengör sin båt mer än 3 gånger per säsong och 29% säger att de rengör sin båt bara en gång varje säsong. (En typisk båtsäsong i Stockholms skärgård är 4-5 månader.)

Miljömedvetenhet

70% av medlemmarna stöder båtklubbens miljöpolicy och är stolta över att deras klubb arbetar proaktivt för hållbar miljöförändring. För att lära dig mer om Bosö båtklubbs miljöpolicy, se videointervju med Robbie Bergqvist.

Användaralternativ

Båttvättmaskinen på Bosö är inställd för självbetjäning, men den är också bemannad vid vissa timmar och dagar under veckan i säsongen. Av respondenterna säger 77% att de använder självbetjäningsalternativet, medan 23% tvättar sina båtar när maskinen är bemannad.

Andra artiklar

Prenumerera på våra nyheter

Missa inte nya uppdateringar på din email