Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2019. 

Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida. 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Alvén, VD 

mikael@driveinboatwash.com 

+46 (0)70 486 3839 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. 

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni, 2020 kl. 08.50 CET.