Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 21 april 2021

Klart för start för Rentunders båttvätt i Missouri

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunder Holding AB:s hälftenägda intressebolag i USA har erhållit tillstånd för Missouri i USA att installera den första av Rentunders båttvättar i delstaten. Det blir den första båttvätten i Missouri, och den fjärde delstaten i USA, som får en miljöanpassad båttvätt. Båttvätten beräknas vara i drift under årets tredje kvartal.

Ordern, ej platsen, är tidigare kommunicerad och Rentunder kommer att vara delägare i tvätten. Det sker genom det hälftenägda intressebolaget, som i sin tur äger 30 procent av båttvätten.

”Den starka cleantechtrenden och lönsamhet i en båttvätt innebär en betydande potential. Det i kombination med Rentunders affärsmodell där bolaget går in som delägare eller själva driver båttvättar innebär att intäkterna blir återkommande och mer förutsägbara.”, konstaterar Emergers i sin analys.

”Nu är vi redo att skörda i USA. Det går allt snabbare för vår hälftenägda distributör i USA att erhålla miljötillstånd på den amerikanska kontinenten. Detta är resultat av ett betydande arbete att långtidstesta och verifiera att tvätten lever upp till de regleringar som finns för att tvätta båtar i USA”, säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter:

”Ägandet av fritidsbåtar är mycket stort i USA, och fokus på miljöanpassning av exempelvis marinor blir allt större, vilket skapar ett mycket stort intresse för vår lösning. Då vi erbjuder en miljöanpassad tvätt som snabbt gått att betala av och fort kan nå en god lönsamhet.”

Att Rentunder är delägare i bolagets miljöanpassade båttvättar är en möjlighet att ha löpande intäkter från varje båt som tvättas, och även ha en mycket hög vinstmarginal på dessa återkommande intäkter.

Missouri blir den fjärde delstaten i USA med Rentunders båttvättar. Tidigare har tvättar levererats till delstaterna Florida, Kalifornien och Texas.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april, 2021 kl. 13.47 CET.