Rentunder Holding AB redovisar ett halvårsresultat på 1 879 tkr (-2 203 tkr) och en omsättning på 10 248 tkr (46 tkr). Bolaget har inte tidigare visat vinst.

Rentunder Holding AB redovisar ett halvårsresultat på 1 879 tkr att jämföra med första halvåret 2016 om -2 203 tkr. Bolaget visar en omsättning på 10 248 tkr att jämföra med 46 tkr under första halvåret 2016. Revisorn har gjort en översiktlig granskning av bokslutssiffrorna.

Bolaget väljer att redovisa siffrorna tidigare då både omsättning och resultat till mycket stor del avviker från tidigare bokslut.

Halvårsredovisning publiceras enligt tidigare plan den 25e augusti.

VD, Mikael Alvén kommenterar:

Den kraftigt ökade omsättningen är ett resultat av ökad försäljning både i Sverige och utomlands. Då omsättningsökningen kunnat göras utan att bolaget behövt anställa mer personal har den varit tillräcklig för att visa en vinstmarginal efter skatt på 18,3 %. Det är viktigt att framhålla att bolagets fokus fortfarande är att skapa ett flertal referensanläggningar tillsammans med partners på många platser i världen för att därifrån växa omsättningen och kunna utgöra ett alternativ till giftig båtfärg. Rentunders båttvättar har potential att minska årliga utsläpp om upp till 1 000 liter färg per år och båttvätt genom att få båtägare att sluta måla och börja tvätta. Vi avser förbli attraktiva genom att erbjuda kunderna rengöring av skrovet på ett prisvärt, bekvämt, tryggt och miljövänligt vis.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti, 2017 kl. 16.10 CET.