Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Delaware Inc har ingått ett 50% ägande i ett nystartat bolag med Rentunders distributör i USA, B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D). Avtalet innebär samtidigt att tidigare avtal som skrevs i maj 2017 med B&D upphör att gälla.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Delaware Inc (DIBWD) har ingått ett 50% ägande i ett nystartat bolag med Rentunders distributör i USA, B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D). Det nya bolaget har namnet Drive-in Boatwash USA (DIBW). DIBW har erhållit distributionsrättigheterna i USA, exklusive Kalifornien, staten Washington och Oregon, för upp till 10 år framåt givet främst att vissa minimikvantiteter av order uppfylls. DIBW planerar att till största delen sälja ut en procentanddel av båttvättarna som installeras till externa parter och behålla ett delägande själva. Bolaget kommer finansieras utav B&D upp till och med de första 12 månaderna eller tills bolaget blir lönsamt. Bolaget kommer operativt drivas av personer som tidigare arbetat för B&D. Karl fredmark, styrelseledamot i Rentunder, kommer vara styrelseordförande i DIBW. De volymer som måste uppnås är för att avtalet ska fortlöpa per automatik är 5 order på BIGWASH under 2019, 10 order under 2020 och därefter 15 order per år.

Rentunders VD Mikael Alvén kommenterar:

”B&D har gjort ett gediget arbete med tillståndsarbete och etablerande av referensmaskiner i Florida. Detta har varit en dyr och tidskrävande process. Samtidigt ser vi att B&D nu fått detta på plats och byggt upp en bra säljorganisation. Vi är glada över att i denna nya fas nu kunna gå in som delägare i ett amerikanskt bolag som kommer vara med att deläga maskiner. Detta kan ge oss intäkter både från försäljning av tvättar från vårt svenska dotterbolag Rentunder AB till DIBW såväl som löpande intäkter från tvättning av båtar som genomförs i USA. Att arbeta med ett skickligt amerikanskt team som tror mycket på detta är till stor glädje för oss.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december, 2018 kl. 10.00 CET.