Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med MarkXtra i Norrtälje Aktiebolag att leverera en båttvätt till Furusunds gästhamn. 

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH-14 till MarkXtra i Norrtälje Aktiebolag att leverera en båttvätt till Furusunds gästhamn. Ordervärdet uppgår till ca 2 mkr. Installation beräknas ske tredje kvartalet 2020. 

VD Mikael Alvén kommenterar: 

”Detta är bolagets tredje order i Sverige på drygt tre månader. Det glädjer oss att responsen är så positiv i Sverige och att marknaden efterfrågar våra produkter. Installationen blir en naturlig utökning av nätverket med båttvättar från Stockholm in i Roslagen. Varje installation bidrar till att göra det än mer attraktivt för båtägare att sluta med giftfärg till förmån för borsttvätt, då de har fler alternativ när de är ute med båt. 

Vi fortsätter även att aktivt arbeta för att finna fler lämpliga partners och kunder utomlands som kan hjälpa oss att växa på fler marknader.” 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Alvén, VD 

mikael@driveinboatwash.com 

+46 (0)70 486 3839 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni, 2020 kl. 10.17 CET.