Rentunder AB har tecknat ett avtal med det finska bolaget Kb VN-Marine Ky (VN)  som driver hamnen i Hagnö, Finland, om att etablera en båttvätt där. Båttvätten kommer ägas av Rentunder och drivas av VN.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tecknat avtal med VN om etablering av båttvätt i Hagnö, Finland. VN driver hamnen som har över 600 båtplatser. Rentunder kommer äga anläggningen till en början, där VN har en option att längre fram köpa ut anläggningen. VN kommer stå för kostnaden att driva anläggningen. VN och Rentunder kommer dela på intäkterna. Tvätten kommer invigas redan den 15 november i år. Finland blir det tionde landet som Rentunder levererar båttvättar till.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Det är glädjande att båtägare i Finland nu får möjlighet att slippa använda giftfärg och istället tvätta i vår båttvätt. Finland har inom många områden legat i framkant miljömässigt och man införde lag på avfallstömning från fritidsbåtar långt före Sverige. Vi hoppas detta kan vara starten till ett större arbete för att få bort giftig båtfärg i Finland.Rentunder tar genom denna installation ytterligare ett steg i att bygga upp löpande intäktsströmmar genom att ha ägande i båttvättar.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november, 2018 kl. 13.35 CET.