Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 12 februari 2021

Rentunders utökar samarbetet med DRIVE-IN BOATWASH USA och säljer distributörsrättighet

Rentunder AB har under förra året sålt 50% delägande i en båttvätt till bolagets distributör i Kroatien där Rentunder behåller 50% ägande. Denna tvätt har nu installerats och kan börja tas i drift. Bortsett ifrån Norden är detta Rentunders första leverans av BIGWASH i Europa. Rentunder har nu även valt att ge Clean Blue d.o.o rättigheterna att vara distributör i Montenegro och Slovenien.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tidigare sålt 50% av en BIGWASH-16 till Clean Blue d.o.o som är distributör för Rentunder i Kroatien. Denna tvätt är nu installerad och kan börja tas i drift. Rentunder har tidigare kommunicerat att detta beräknades ske under första halvåret 2020, och genom hårt arbete från alla parter har tvätten redan i början på året kunnat komma på plats. Rentunder har även valt att ge Clean Blue d.o.o rättigheterna att vara distributör i Montenegro och Slovenien.

VD Kommenterar:

” Vår partner har jobbat enträget för att få tillstånd på plats, säkra en bra hamn och en bra plats i hamnen. Hamnen ligger precis söder om Staden Pula i Norra Kroatien, och båttvätten ligger vid inloppet där den är väl synlig, men ändock väl skyddad från vågor och vind. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med vår partner Clean Blue d.o.o och deras goda arbete såhär långt gör att vi nu med glädje tar och utökar deras territorium till att inkludera Montenegro och Slovenien.

Vi är mycket glada över att vara med som delägare i denna viktiga referensanläggning och att den nu kan börja generera intäkter. Vi har sett från USA marknaden hur viktigt det var att få en första anläggning på plats för att möjliggöra ytterligare tillväxt. På samma vis ser vi att det är väsentligt att ha en referens i medelhavet för att kunna bjuda in kunder och se hur bra denna lösning är för båtägare att hålla sitt skrov rent på ett ekonomiskt, praktiskt och miljövänligt vis. Att få del i tvättintäkterna, för att få ökade och återkommande intäkter och bättre lönsamhet från de maskiner vi levererar är också en viktig del i Rentunders företagsbyggande. Genom att vara delägare i båttvättar kan Rentunder som i denna affär enbart stå kostnaden för service/underhåll under garantitiden. Rentunder tar en procentsats på all omsättning från tvättandet och efter 1 år förväntas inga ytterligare kostnader uppstå för Rentunder när maskinen drivs. Vi kan enkelt hålla koll på hur mycket som tvättas genom räkneverk på tvätten som vi tagit fram, och även komplettera med kamerainspelning för att erhålla ytterligare information. ”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari, 2021 kl. 13.35 CET.