Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 15 februari 2021

Rentunders utökar samarbetet med DRIVE-IN BOATWASH USA och säljer distributörsrättighet

Rentunder har låtit sitt 50% ägda intressebolag, Drive-in Boatwash USA, ta över distributionen av bolagets båttvättar i delstaterna Washington och Oregon i USA. Överlåtelsen sker i samband med att Drive-in Boatwash USA ingår samarbete med en tredje part som kommer bearbeta territoriet. I samband med överenskommelserna erhåller Rentunder USD 50 000 och Drive-in Boatwash USA USD 50 000.

Rentunder har valt att låta Drive-in Boatwash USA (DIBW USA) överta distributionen i delstaterna Washington och Oregon i USA. Överlåtelsen sker i samband med att en tredje part, ett nystartat bolag med namn Drive-in Boatwash PNW LLC, tecknar samarbete om försäljning i territoriet med DIBW USA. För rättigheterna betalas USD 100 000 ut till DIBW USA, som som Rentunder äger till 50%, därefter betalar DIBW USA ut USD 50 000 till Rentunder AB. Drive-in Boatwash PNW LLC är ägs och drivs av folk som inte har någon tidigare koppling eller ägande i Rentunder eller DIBW USA. Rättigheten att sälja och etablera båttvättar i staterna är kopplat till viss minimiförsäljning under de kommande åren.

VD Kommenterar:

”Vårt amerikanska intressebolag fortsätter att göra ett mycket bra arbete. I samband med Corona situationen valde vi att samarbeta med DIBW USA även kring staten Washington och Oregon i USA. Avtalen som nu tecknats är väldigt bra för Rentunder i flera bemärkelser. Det innebär minde kostnader att bearbeta territoriet framöver samtidigt som en ny part med lokal förankring aktivt kan bearbeta marknaden. Det är även mycket positivt för DIBW USA att göra den här affären. DIBW USA värderades vid kapitalanskaffning som skedde kring mitten av förra året till 3 miljoner USD. Sedan dess har DIBW USA gjort flera betydande framsteg med uppbyggande av samarbetspartners och distributörer, och nu även denna affär med ytterligare bra samarbetspartner och samtidigt blivit huvuddistributör till större territorium. I valet av samarbetspart för Washington och Oregon, har storleken på engångssumman inte varit det mest väsentliga, utan snarare att det är rätt typ av partner med flertalet redan etablerade ingångar inom marinindustrin. Att kunden betalar USD 100 000 för en tidsbegränsad säljrättighet kan dock tyda på en stark övertygelse från kundens sida på goda möjligheter att köpa, driva och sälja båttvättar framöver.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2021 kl. 14.35 CET.