Rentunder Holding AB (Rentunder) har tecknat ett samarbetsavtal, rörande installation av en BIGWASH, med San Diego Unified Port District (SDPD). Samarbetet har tillkommit för att minska kopparutsläpp i hamnen.

Samarbetsavtalet mellan Rentunder och SDPD innebär främst att Rentunder installerar en BIGWASH-16 som Rentunder äger och driver i San Diego Bukten. SDPD bidrar med 140 000 dollar till Rentunder för att genomföra projektet. SDPD bidrar även helt eller delvis till ett flertal andra kostnader som bryggplats, elframdragning, reklam och tillståndsansökningar som behöver göras. Båttvätten beräknas driftsättas under första kvartalet 2018 förutsatt att erforderliga tillstånd erhållits och projektet kommer löpa över 24 månader från leverans för utvärdering av i vilken omfattning Rentunder kan bidra till en reducering av kopparutsläpp i vattnet. Rentunders resultaträkning förväntas påverkas positivt av avtalet redan under 2017.

Port of San Diegos hamn på Shelter Island, där maskinen kommer ligga, har ett myndighetskav att minska utsläppen av koppar i området med 76% till 2022. Shelter Island ligger i San Diego bukten där det finns uppskattningsvis över 7 000 båtar. En vinstdelning kommer ske på intäkterna från maskinen under de första 24 månaderna från idrifttagande, och därefter kommer SDPD ha en mindre Royalty på intäkter Rentunder har i Kalifornien under en 8 års period som påbörjas efter den initiala testperioden på 24 månader.

SDPD har över 500 anställda med en årsomsättning på över 160 miljoner dollar och ägs av staten Kalifornien. SDPD äger bland annat 28 marinor.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Det är ett bevis för hur långt vi kommit att bolaget kan ingå avtal med en så välrenommerad organisation som SDPD. Efter mer än ett års förberedelser tillsammans med SDPD är vi stolta att kunna ha detta avtal klart. Vi har beskrivit i vår strategi att använda våra svenska referenser för att erhålla våra första referenser utomlands. Att nu ha fått klart vårt första avtal för en anläggning på amerikanska västkusten med en idealisk partner på en idealisk plats, är helt i enlighet med vår strategi. Att vi också äger och har möjlighet att driva båttvätten är viktigt för att röra oss mot vårt andra strategiska mål att ta del i intäktsströmmarna från tvättningen.Att ha SDPDs hjälp i tillståndsprocessen är oerhört mycket värt för oss, och Rentunder bedömer att detta kommer underlätta stort att skapa legitimitet för våra produkter på hela den amerikanska marknaden vilket kan leda till fler kundförfrågningar och kortare säljcykler.”VD Mikael Alvén kommenterar vidare övriga händelser under juni månad:”I Sverige har Rentunder har levererat sina två första båttvättar till svenska västkusten och en anläggning till ArkesundRentunder har levererat sin första anläggning någonsin till Norge.Den första båttvätten av de tre maskiner som B&D har beställt har kommit fram till hamnen i Miami.MINIWASHEN till Jeddah i Saudiarabien har skeppats.Rentunder och dess produkter har skrivits om i Marina World, världens största tidning för marinaägare och operatörer. Bolaget har inte behövt köpa annons eller på annat sätt betala tidningen för att få denna världsomspännande publicitet. Rentunder har även förekommit i svenska och norska media i ett flertal tidningsartiklar.Båttvätten på Vancouver Island är i bruk. Goda resultat och nöjda kunder rapporteras av vår samarbetspartner.Rentunder har haft besök från ett flertal länder för att se våra anläggningar i Sverige under början av sommaren och har ytterligare ett stort antal besök planerade under sommaren.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni, 2017 kl. 08.20 CET.