Rentunder är omnämnda med sitt internationella namn, Drive-in Boatwash på 23 ställen i Washington State Antifouling Boat Paint Alternatives Assessment Report (Staten Washingtons rapport om alternativ till antifouling färger). I undersökningen skriver man bland annat att Drive-in Boatwash kan vara en billigare lösning än dagens metod och att den möjliggör rengöring helt utan giftig färg.

Northwest Green Chemistry er en ideell organisasjon av social- och miljöingenjörer baserade i Washington State, USA. De arbetar för att främja innovation och ekonomiska möjligheter genom hållbar gröna tekniska lösningar. I väntan på att övergripande förändringar av bottenfärg-reglering träder i kraft från 2018 genomförde Northwest Green Chemistry en omfattande och inkluderande process för bedömning av alternativ till bottenfärg. Drive-in Boatwash er engagerad i processen som intressent. I sin slutrapport bekräftade alternativbedömningsgruppen att antagandet av ett skrovtvättsystem som Drive-in Boatwash skulle kunna minska rengöringskostnaderna och eliminera behovet av bottenfärgbeläggningar helt och hållet.

Rentunder gör ett allt större intryck på allt fler platser och detta är ännu ett steg att bygga legitimitet för produkten världen över. Staten Washington är förstås mycket intressant med deras kommande förbud mot kopparfärg, kommenter Mikael Alvén.

VD Drive-in Boatwash, Mikael Alvén