Myndigheter och miljöorganisationer vill att båtägare slutar måla sina båtbottnar med giftig färg och istället använder alternativa metoder. Men hur stor är miljöpåverkan per båt, och hur mycket kan din hamn spara miljön om en båttvätt kommer på plats?

De mest utbredda miljöåtgärderna i Sverige är spolplatta och båtbottentvättar. Båda alternativen bidrar till minskade utsläpp av giftig bottenfärg och är viktiga bidrag i kampen för renare hamnar. Men, bara ett av alternativen möjliggör regelbunden tvätt under säsongen utan at lyfta båten ur vattnet. Och med regelbunden tvätt tar du också bort behovet för att måla din båt med giftig bottenfärg varje säsong.

Miljöbesparingar

Som vi har skrivit om tidligare, så installerade Bosö båtklubb utanför Stockholm en båtbottentvätt under 2015. I denna båtklubb finns det 520 båtplatser och innan båtbottentvätten kom på plats målade majoriteten av klubbens medlemmar sina båtar med giftig bottenfärg. Efter installationen av maskinen slutade 92% av båtägarna att bottenmåla. Det innebär att:

  • 478 målade inte sine båtbottnar
  • 956 liter färg kunde sparas

Det innebär att Södergarnsviken skonades från tillförsel av 179 kg under sesongen. (478 x 2,5 gram zink per dag x 150 dagar = 179,25 kg. Färgåtgång 2 liter per båt)