Under Q1 2019 levererades en BIGWASH-16 till Seabrook Marina i Galveston (nära Houston, Texas) till en privat investerare.  Marinan är lokaliserad ett par distansminuter upp i Clear Lake med access från Galveston Bay på en av de mest trafikerade platserna sett till förbipasserande båtar.  Det är den är största marinan längs golfkusten i Texas med drygt 650 båtplatser.  Det är en komplett “full service marina” med både varv och restaurang.