Rentunder Holding AB
Pressmeddelande den 26 augusti 2020

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2020

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 4 055 704 SEK (första halvåret 2019: 5 998 797 SEK) och ett resultat på -1 393 613 SEK (första halvåret 2019: -1 353 035 SEK) för första 6 månaderna 2020. Omsättning per aktie var 0,22 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.

Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 25 februari 2021.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida driveinboatwash.com

Bolagets VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten:

 

”Bolaget har under första halvåret levererat ut tvättar på den svenska marknaden samt tagit order på den svenska marknaden. Allt mer säljverksamhet pågår i USA sedan vårt 50% ägda bolag i USA fick in ny finansiering. Vi tror att de installerade båttvättarna i USA kommer underlätta för ytterligare etablering både vad gäller reglar/lagar för etablering men också då de utgör referenscase för potentiella kunder. Rentunder har idag i USA tvättar levererade till Kalifornien, öst- och västkusten i Florida, Dallas och Houston. Det pågår för närvarande mycket aktivitet i USA för att på ett framgångsrikt sätt ytterligare etablera och växa vårt 50% ägda bolag där. Rentunder äger båttvätten i San Diego och är genom dotterbolag mindre delägare i ytterligare tvättar i USA. På den svenska marknaden äger Rentunder en båttvätt i Vaxholm samt en båttvätt i Näsbyviken.

Bolagets omsättning för första halvåret 2020 är 4 055 704 SEK (första halvåret 2019: 5 998 798 SEK). Omsättningen har minskat främst beroende på att bolaget har slutlevererat 1 BIGWASH färre än under perioden föregående år. Omsättningen utgörs främst av leverans till Sverige och service och uppgraderingsjobb till befintliga tvättar.

Bolagets resultat för första halvåret 2020 är -1 393 613 SEK (första halvåret 2019: -1 353 035 SEK). Bolagets negativa resultat beror på otillräcklig omsättning för att bära bolagets fasta kostnader.

Precis som förra året anger bolaget ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutleverar anläggningar precis före eller efter en rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti, 2020 kl. 11.00 CET.