Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 9 september 2020

 

Rentunder har genomfört en utvärdering av den BIGWASH som levererades till Bosö Båtklubb år 2015 med mycket gott resultat

Rentunder AB levererade en BIGWASH båttvätt till Bosö Båtklubb år 2015. Rentunder har låtit genomföra en heltäckande utvärdering av hur tvätten använts, tvättens skick och vad kunden tycker. Resultatet är i sammanfattning att tvätten är i mycket gott skick, hög driftsäkerhet, kund är mycket nöjd, stor miljönytta och intäkterna från tvätten till kund har ökat varje år.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) levererade år 2015 en båttvätt för tvättning av motor och segelbåtar upp till 14 meter i längd. Rentunder har låtit utföra en undersökning för att se resultatet av installationen från följande parametrar: miljönytta, kundnytta, användarvänlighet, nytta för operatör/ägare, hållbarhet och driftsäkerhet. Rentunders ledning är mycket positiva till resultatet av undersökningen. Resultatet redovisas i sammanfattning nedan.

  • Miljönytta: Uppskattningsvis ca 99% av klubbens 700 medlemmar har slutat applicera nybåtfärg. Rentunder uppskattar minskningen av giftig båtfärg som applicerar att inteunderstiga 600 liter per år.
  • Kundnytta: Kunderna som använder tvätten slipper kostnaden och tiden att köpa ochapplicera båtfärg. Genom att regelbundet rengöra båten i båttvätten får de bort beväxningpå skrovet vilket leder till högre fart och mindre bränsleförbrukning. Flera medlemmaruppger också att båttvätten blir en naturlig samlingsplats som främjar socialt umgänge.Rentunder uppskattar att en båtägare i Sverige i snitt per år sparar 2 dagars arbete ochkostnader för färg, penslar, slippapper, transport till och från affär och båt om över 1 000 kr.Kostnaden för 2 dagars arbete är över 2500 kr efter skatt plus missad pension för engenomsnittslön. Den största kostnaden är dock hälsoriskerna med att måla och slipa båtutan mycket bra skyddsutrustning, vilket sällan används. Rentunder konstaterar attbåtägarna som använder tvätten kan tvätta betydligt billigare än kostnaden med målningoch de utsätter sig inte för onödiga hälsorisker.
  • Användarvänlighet: Bosö båtklubb har bokningssystem för bokning av operatörsbemannadetider samt för kvällar och helger. Det finns även möjlighet för medlemmarna att ta drop-intider där båtägaren själv kör båttvätten. Driftansvarig på Bosön uppskattar att antaletmedlemmar som tvättar själv är ca 50%. Bokade tider för obemannad tvätt har ökat kraftigtunder 2019 från tidigare år men det kan bero på att tvätten används mer och mer varförbemannade tvättider oftare kan vara fullbokade.
  • Nytta för operatör/ägare: Utöver nyttan man erbjuder medlemmarna så lockar även båttvätttill sig fler utomstående båtar, vilket även ger möjlighet till merförsäljning och allmänt gör hamnen mer attraktiv för båtägare att besöka. Intäkterna från båttvätten har ökat varje årsedan starten.
  • Hållbarhet och driftsäkerhet: Båttvätten bedöms av Rentunder vara i mycket gott skick.Utöver att byta borstar och andra slitdelar så bedöms tvätten kunnat användas i mer än 10år till ur hållbarhetssynpunkt utan större åtgärder. Driftsäkerheten har också varit mycketgod för tvätten. De sista 3 åren har man fört loggbok över drifttiden. Under 2018 var det 20timmar, under 2019 3 dagar och under 2020 har det varit 4,5 timmar avbrott fördelat på 2tillfällen. Driftstoppet på 3 dagar under 2019 berodde dock på ett elfel i hamnen, och dåbåttvätten kräver ström så kunde den inte användas under avbrottet. Driftstoppen under2018 berodde på handhavandefel när tvätten kördes av båtägare själva, och kunde snabbtåtgärdas.
  • Långsiktiga trenden: En mycket stor andel av klubbens medlemmar började tvätta båtenredan första och andra året, och ökningen av tvättar kommer därför främst från att klubbentillåter utomstående båtar komma att tvätta. Det finns en fortsatt ökning av medlemmarsom tvättar men då det är så få medlemmar som inte gör det redan blir påverkan inte såstor. Trenden visar att klubbens medlemmar fortsätter att använda båttvätten varje år samtatt allt fler utomstående båtar kommer för att tvätta i anläggningen. Miljönyttan blir större itakt med att fler båtar börjar använda tvätten istället för att måla.

 
VD kommenterar:

”Enligt hemsidan havet.nu som drivs av fyra svenska universitet så kan båtfärgen från en endajolle vara tillräckligt att förorena 10 miljoner kubikmeter till en så pass hög gifthalt att den skadarkänsliga havssnäckor. Vidare kan våra produkter bidra till minskad bränsleförbrukning genom attbåten får ett rent skrov. Ur miljösynpunkt är det därför extra glädjande att se att våra produkterleder till minskade utsläpp av gifter i havet år efter år. Att trenden är positiv med fler båtar somtvättar är också mycket viktigt och något vi jobbar för ska fortsätta. Jag vill speciellt peka ut vårprodukts höga driftsäkerhet, vilket även ses i denna undersökning, som ett viktigt säljargument till våra potentiella kunder. Jag vill tacka Bosö Båtklubb för deras stora engagemang som gjort båttvätten till en framgång på många plan.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september, 2020 kl. 15.50 CET.