Rentunder AB har erhållit två stöd om vardera 250 000 kr från Region Uppsala. Stödet kommer underlätta bolagets internationalisering och automatisering av tvättprocess.

Rentunder har fått godkänt på sina två ansökningar till Region Uppsala om finansiellt stöd. Totalt uppgår stödet till 500 000 kr och kan stå för max 50% av den totala kostnaden för projekten. Genomförandet av de två projekten, som är fokuserade på Digitalisering och Internationalisering, kommer ske under större delen av 2018.

Det ena bidraget om 250 000 kr går till Digitalisering. I praktiska termer ska Rentunder förenkla både tvättprocessen för kunder såväl som hanteringen för den som driver tvätten. Projektets slutmål är att en båtägare ska kunna få sitt båtskrov tvättat genom att enbart trycka på en startknapp. Projektet förväntas även leverera ett flertal andra fördelar, såsom förenklad administration och skötsel av tvätten. I slutändan innebär det ett än mer attraktivt erbjudande till kund.

Det andra bidraget om 250 000 kr går till Internationalisering. Huvudmålet är att utföra förberedande arbete som förenklar en framtida säljprocess. Arbetet som görs kommer vara inriktat emot bland annat förutsättningarna för import, försäljning och miljöregler. Fokuset kommer i första hand vara inriktat mot norra USA.

Rentunders VD Mikael Alvén kommenterar:

Vi är mycket engagerade inom Rentunder att förenkla vår tjänst för både företagaren och för båtägaren. Hela vårt erbjudande bygger på att det är enkelt och prisvärt för båtägaren, lönsamt för drifttagaren och bra för miljön. Att fullt ut möjliggöra att båtägaren kan tvätta när den vill kommer både göra det enklare för båtägaren, samtidigt som den som driver tvätten kommer kunna ha längre öppettider, ha mindre personalbehov och garantera ett mer kontinuerligt tvättresultat. Internationaliseringen kommer hjälpa oss att förbereda så en expansion utomlands kan genomföras på ett kontrollerat och professionellt vis. I förlängningen innebär båda bidragen att utvecklingen kommer bli ett stort steg framåt mot att göra våra produkt- och tjänsteerbjudanden betydligt attraktivare än de redan idag är.Slutligen vill jag tacka Almi och Region Uppsala som varit mycket behjälpliga att svara på frågor kring ansökningsprocessen och att vi får detta stöd som möjliggör att öka vår konkurrenskraft ytterligare.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december, 2017 kl. 16.50 CET.