Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 26 februari 2021

Rentunder säljer båttvätt i Sverige

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med en svensk organisation att leverera en båttvätt av BIGWASH modell i Sverige.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH till en Svensk organisation i Sverige. Ordervärdet uppgår till ca 2 mkr. Installation beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2021. Sekretessklausul hindrar bolaget att delge mer uppgifter i nuläget.

VD Mikael Alvén kommenterar:

”Rentunder har etablerat sin teknik i Sverige sedan flera år, och det är glädjande och förståeligt att intresset fortsätter vara starkt. Från de tvättsiffror vi fått in från kunders och våra egna båttvättar visar på att de används mer än någonsin av båtägare, vilket bidrar till god driftsekonomi. Vi fortsätter att ta hand om vår hemmamarknad, samtidigt som vi understöder våra nya duktiga samarbetspartners utomlands.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2021 kl. 10.24 CET.