Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 11 maj 2021

Rentunder expanderar internationellt med
genombrottsorder i Schweiz

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunders har sålt en av bolagets miljöanpassade båttvättar – BIGWASH – till sin distributör i Schweiz. Det är bolagets första försäljning till Schweiz. Ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.

Rentunder har genom sin schweiziska distributör sålt en första BIGWASH till Schweiz. Ordervärdet uppgår till ca 3 mkr. Borsttvätten planeras att installeras senast under tredje kvartalet i Schweiz. Förhandling om lokalisering pågår.

”Vi har en mycket ambitiös internationell expansionsplan, som vi ser håller på att förverkligas. Därför är vi glada att ha en skicklig och framåt distributör som Swiss Elementic. Schweiz har ett mycket aktivare båtliv än vad många kanske tror. Dessutom är miljömedvetenheten i landet mycket stor”, säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter:

”Vi har ett mycket gott samarbete med Swiss Elementic och gett dem möjlighet att bearbeta potentiella kunder i flera länder i Europa, bland annat Tyskland, Österrike och delar av Frankrike. Rentunder har redan tidigare i år installerat sin första båttvätt i Europa, utanför Norden, i Kroatien, och kommer därmed ha två installationer i Europa utanför Norden i år. Rentunder har 4 duktiga distributörer i Europa vilket redan resulterat i försäljning av 3 maskiner på nya marknader sista månaderna.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj, 2021