Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 24 september 2020

Rentunder får förnyad order från stor myndighetsägd organisation i USA för drift av prestigeprojekt i Kalifornien

Rentunder Holding AB (Rentunder) har tecknat ett avtal, rörande uthyrning av bolagets BIGWASH i Kalifornien med San Diego Unified Port District (SDPD). Avtalet innebär att SDPD får möjlighet att hyra båttvätten inklusive operatör för att möjliggöra för SDPD att uföra ytterligare tester. Totalt genererar det intäkter till Rentunder garanterat om minst USD 75 000 och som mest USD 100 000. SDPD har ett myndighetskrav att minska kopparutsläppen i San Diego bukten med mer än 50% från nuvarande nivå till 2022.

Rentunder har tecknat ett avtal med SDPD för uthyrning av Rentunders båttvätt i San Diego mot en
kostnad om totalt USD 75 000 till USD 100 000. Avtalet löper under en period på 17 månader med
preliminärt startdatum under slutet av november 2020. SDPD är en stor myndighetsorganisation
med ca 500 anställda som förfogar över 50 kilometer kuststräcka som sträcker sig över 5 städer. I
San Diego bay där båttvätten ligger finns ca 7 000 båtar. Bakgrunden till SDPD intresse i Rentunders
produkter är kommande myndighetskrav som inträder under 2022 att kraftigt minska utsläpp av
koppar i vattnet. Utifrån nuvarande utsläppsnivåer av koppar i San Diego bukten så är kravet från
California Regional Water Quality Control Board en minskning om över 50% till 2022. Rentunder har
tidigare på SDPD förfrågan lämnat förslag på det antal båttvättar som behövs för att kunna serva
området så uppskattningsvis 80-90% av båtarna kan tvättas. Uppskattningen är 11 stycken
BIGWASH. Det gjordes i samband med tidigare ingånget avtalet med SDPD som initierades med en
installation av Rentunders båttvätt under 2018 och löper ut i år.

VD kommenterar:

”SDPD beslut att ingå ett nytt avtal med Rentunder inger stort förtroende. Att SDPD fortsätter att spendera tid och pengar på vår båttvätt i San Diego är för att de ser det som en potentiellt mycket bra lösning på deras svårigheter att uppnå kommande myndighetskrav. Utöver pengarna till Rentunder har SDPD lagt betydande resurser på miljötester, jurister, projektledare och miljöexperter för att hjälpa detta projekt att få operera på fullskalig kommersiell basis. Det är en mycket känslig fråga när en myndighet går in och stöttar ett kommersiellt företag och teknik som potentiellt hotar en stor varvsindustri som idag målar med giftfärg på båtar. Det krävs något alldeles speciellt bra för att få sådant stöd, vilket Rentunder erbjuder med sin båttvätt. Rentunder ser detta prestigeprojekt, med tillhörande miljötester, som en utmärkt referensanläggning att bearbeta västkusten ifrån.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september, 2020 kl. 14.24 CET.