Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 21 september 2020

Rentunder slutlevererar båttvätt till Furusund på rekordtid och har därmed levererat ut samtliga order på den svenska marknaden för året

Rentunder har under helgen slutlevererat BIGWASH till den kommersiella aktör som driver Furusunds gästhamn. Genom installationen har bolaget nu levererat alla de 4 BIGWASH man hade order på i Sverige detta år.

Rentunder har slutlevererat samtliga 4 BIGWASH bolaget hade order på den svenska marknaden för året. Tvättarna finns i Västerås, Västervik, Ulvsunda och Furusund. Helgens installation i Furusund med tillhörande invigning utgjorde den sista leveransen av order på svenska marknaden. Rentunder lyckades genomföra installationen på rekordtid om mindre än 3 månader, mot normala 6 månaders leveranstid, varför båtägare nu får möjlighet att prova tvätten innan upptagningen av båtar inför vintern. Rentunder deltog även på en väl organiserad invigning ordnad av köparen av tvätten som även bjudit in utvald media.

VD kommenterar:

”Det har varit en stor glädje att få överlämna så fina anläggningar till ett flertal svenska kunder i år. Det är intressant att se hur den svenska marknaden har utvecklats under åren. Från början var intresset främst från miljöorganisationer som hade insikt i hur farligt giftig båtfärg är för både havsmiljön såväl som människors hälsa i hanteringen av färgen. I senare skede började kommuner få upp intresset i takt med att miljöfrågan kring båtfärger blev mer spridd. Båtklubbar började därefter få upp intresset då de såg att konceptet fungerade bra och kunde erbjuda en attraktiv tjänst till sina medlemmar. Senaste åren har de kommersiella aktörerna börjat komma i större utsträckning, såväl som att Rentunder själva ser ekonomiskt värde i att driva och äga eller deläga tvättar. Denna utveckling är naturlig, i takt med att Rentunders båttvättar gått från att vara ett koncept som är bra för miljön, till att vara en bevisat attraktiv tjänst till båtägare som slutkund, båtägaren, är villig att betala för. Det är ett oerhört viktigt steg i Rentunders utveckling att bolaget har rört sig mot att vara betydligt mer attraktivt för kommersiella kunder, som både är en större kundgrupp än kunder utan vinstintresse, och ofta kan agera snabbare med köpbeslut. Utomlands har Rentunder främst valt att arbeta mer mot kommersiella kunder direkt, då bolaget anser det kan ge en snabbare marknadspenetration i de flesta fall då fokus omgående blir på lönsamhet. Steget till lönsamhet kan vara ännu enklare utomlands med längre båtsäsonger, högre båttäthet och kunder som är mer vana att betala för tjänster.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september, 2020 kl. 08.56 CET.