Rentunder AB har erhållit en order på ca 600 tkr från Nynäshamns Gästhamn på uppgradering av deras båttvätt. Leverans sker till säsongen 2018.

Rentunders order på uppdatering av Nynäshamns Gästhamns stationära båttvätt BIGWASH innebär att båtägare i Nynäshamn får tillgång till de förbättringar som skett sedan bolaget levererade en första båttvätt till Nynäshamn år 2010. Nynäshamn var bolagets första leverans av en BIGWASH.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Nynäshamns Gästhamns uppdatering av deras båttvätt tyder på ett långvarigt engagemang och kommer fortsätta vara till stor glädje för både besökare i hamnen såväl som de med fasta båtplatser i närområdet. Uppdateringen innebär förbättrat tvättresultat och ytterligare förlängd livstid på tvätten. Vi ser fram emot att göra dessa förbättringar samtidigt som vi kan konstatera att Större delen av tvätten är i fortsatt mycket gott skick efter 8 genomförda säsonger trots betydande användning.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december, 2017 kl. 15.02 CET.