Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 23 april 2021

Rentunder lanserar patentsökt automatiserad båttvätt

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunder har tagit fram en viktig lösning för att fullt ut kunna genomföra världens första automatiska båttvätt, som även patensökts. Det är en automatiserad version av bolagets framgångsrikt etablerade miljöanpassade båttvätt som kan drivas utan en löpande personlig bemanning. Därmed ökar tvättkapaciteten med upp till 30 procent, vilket förbättrar lönsamheten ytterligare, genom lägre personalkostnader och längre öppettider.

Lösningen, som är patentsökt, innebär en väsentlig förbättring för angöring av båt i tvätten och säkerställande av båtens placering i tvätten. Rentunder har under flera år arbetat med att utveckla en fullt ut automatiserad båttvätt och testat många delsystem i lösningen.

”Detta kommer att öka lönsamheten ytterligare för våra operatörer, eftersom det gör att de kan hålla ned personalkostnaderna. Samtidigt ökar friheten för båtägarna att göra sin tvätt när det passar”, säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter:

”Redan vår bemannade tvätt var en game-changer, men nu tar vi nästa steg för att kunna bidra till en bättre vattenmiljö. Samtidigt som vi ger båtägarna en mer miljöanpassad fritidsbåt med bättre driftsekonomi och möjlighet att enkelt välja tvättid. På samma gång blir våra båttvättar ännu lönsammare för sina ägare.”

Den framtagna lösningen är sista steget för att kunna lansera en automatiserad båttvätt. En stor besparing kan göras genom att få bort löpande personalkostnader. Vidare kan tvätten ha betydligt längre öppettider då personal normalt inte behöver finnas på plats.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april, 2021 kl. 10.15 CET.