Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 27 maj 2021

Rentunder fortsätter internationell expansion med
genombrottsorder i Frankrike

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunders har sålt en av bolagets miljöanpassade båttvättar – BIGWASH – till sin distributör i Frankrike. Det är bolagets första försäljning av BIGWASH till
Frankrike. Ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.

Rentunder har genom sin franska distributör sålt en första BIGWASH till Frankrike. Ordervärdet uppgår till ca 3 mkr. Borsttvätten planeras att installeras senast under tredje kvartalet i Frankrike. Slutförhandling om exakt placering lokalisering pågår, men planeras bli i Biscaya-bukten.

”Vi har tagit stora kliv framåt sista halvåret i vår ambitiösa internationella expansionsplan. Vår franska partner G&G Boatwash har fått en utmärkt start med denna första order. Frankrike är en av de mest intressanta marknaderna i Europa och detta är ett stort genombrott för bolaget.”, säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter:

”Rentunder har tidigare i år installerat sin första båttvätt i Europa, utanför Norden, i Kroatien, och kommunicerat order till Schweiz. Rentunder kommer därmed ha tre installationer i Europa utanför Norden i år. Rentunder har genom ett enträget arbete kommit till en punkt där vi kunnat bygga upp 4 stycken distributörer i Europa (Finland, Schweiz, Kroatien, Frankrike) som alla nu har kunnat genomföra sin första order, samtliga med leverans i år.”
För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj, 2021