Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 2 mars 2021

Rentunders hälftenägda båttvätt i medelhavet har varit med i nationell tv i Kroatien

Rentunder AB 50% delägda tvätt i Kroatien har nyligen installerats och börjat tas i drift. Båttvätten har nu varit med i ett nyhetsinslag i Kroatien med nationell räckvidd. Bortsett ifrån Norden är detta Rentunders första installation av BIGWASH i Europa.

Rentunder delägda tvätt har fått uppmärksamhet i nationell tv. Vår samarbetspartner var först med i ett reportage på över 10 minuter i lokal tv i närområdet där tvätten ligger. Reportaget plockades senare upp av nationell TV som visade en kortare version på nyhetskanal på bästa sändningstid lite före 8 på kvällen. Kanalen är RTL (rtl.hr). Som ett resultat av utsändningen har vår distributör i Kroatien redan fått ett flertal förfrågningar.

VD Mikael Alvén kommenterar:

”Vi får gratulera vår samarbetspartner till en mycket bra start på att marknadsföra båttvätt i Kroatien. De har tagit tillvara på det stora intresset som finns hos båtägare att finna en mer ekonomisk och miljövänlig lösning att hantera påväxt på skrovet. Det är mycket viktigt att den Kroatiska båttvätten blir framgångsrik och uppmärksammas då det utgör en viktig referens för kunder att besöka framöver när det blir enklare att resa. Att få gratisreklam på detta vis i nationell TV på bästa sändningstid i dagens mediesamhälle kräver något mycket speciellt, som i detta fall Rentunders båttvätt. För att se reportaget som spelas upp 42 min 15 sek in i sändningen måste man registrera sig utan kostnad. Länken är https://play.rtl.hr/rtl-danas-p_7450/rtl-danas-27-02-2021-c_12844813

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars, 2021 kl. 11.35 CET.