Rentunder Holding AB
Pressmeddelande den 23 augusti 2019

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Västerås kommun om att leverera en båttvätt till Västerås, Sverige.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH-16 till Västerås kommun. Ordervärdet uppgår till ca 2 mkr. Installation beräknas ske i andra kvartalet 2020.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2019 kl. 9.50 CET.