Rentunder AB har tecknat ett avtal med Bosö Båtklubb om uppgradering av deras båttvätt för att automatisera hela tvättprocessen. Det blir den första tvätten i världen som får detta system som utvecklas och ägs av Rentunder. Ordervärdet uppgår till 125 000 SEK.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tecknat avtal med Bosö Båtklubb för att genomföra uppgradering av deras båttvätt. Uppgradering kommer ske så att tvättprocessen kan genomföras genom endast en knapptryckning. Det möjliggör att en båttvätt inte behöver ha extern bemanning vid tvättning vilket är den klart största löpande kostnaden för att genomföra en tvätt. Rentunder har tidigare erhållit stöd från Region Uppsala genom Almi, för att utveckla delar i denna lösning.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Automatiseringen har stor inverkan på hur attraktivt båttvätt är som ett sätt att hålla båtskrovet rent. Genom att inte behöva ha personal på plats kan man ha bättre öppettider och nå fler kunder. Kostnaden för att genomföra en tvätt minskar drastiskt då personalkostnaden är den helt dominerande löpande kostnaden. Denna besparing kan komma kunder till godo genom ett lägre pris och/eller för ägaren av båttvätten genom förbättrad vinstmarginal.Rentunder har tidigare berättat om finansiellt stöd man erhållit från Region Uppsala i samarbete med Almi för bland annat digitalisering som är en del i projektet att utveckla en automatiserad tvättprocess. Avsikten är att förenkla hela processen för kunden från att denne kommer i kontakt med oss första gången, till bokning av tvättid, betalning och sedan upplevelsen på plats vid tvättning.Om detta system blir den framgång bolaget tror kommer det bli standard på bolagets tvättar, förutom på de mobila tvättarna.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september, 2018 kl. 13.00 CET.