Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 10 247 924 SEK (första halvåret 2016: 46 426 SEK) och 1 879 423 SEK (första halvåret 2016: -2 203 156 SEK) för första 6 månaderna 2017.

Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 23 februari 2018.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten:

Första halvåret 2017 var mycket händelserikt för Rentunder med leveranser till flera nya platser såväl som mottagande av order till nya områden. Bolaget har varit förberett för en ökning av order och har tillsammans med våra samarbetspartners kunnat säkerställa att vi klarar att leverera de order vi tagit in.

Bolagets omsättning för första halvåret är 10 247 935 SEK (första halvåret 2016: 46 426 SEK). Omsättningsökningen är dels ett resultat av fler levererade order på svenska marknaden men också av påbörjade leveranser utomlands. Omsättningen är den största i bolagets historia och mer än 10 gånger större än för hela 2016. Första halvåret gynnas positivt av att de nordiska order vi tagit har kunnat levereras innan junis utgång. Under andra halvåret kommer bolaget vara mer beroende av att leverera produkter utomlands för omsättningen.

Bolagets resultat är 1 879 423 SEK (första halvåret 2016: -2 203 156 SEK). Intäkten från samarbetet i San Diego har inte påverkat resultatet för 2017 som tidigare angivits att det förväntades göra. Det förbättrade resultatet är främst beroende av en ökad omsättning samtidigt som vi lyckats bibehålla en låg kostnadsmassa. Resultatet är bolagets bästa någonsin. Bolaget anger ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutleverar anläggningar precis före eller efter en rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt.

Rentunders fokus har fortsatt legat på att tillsammans med partners skapa framgångsrika referensanläggning för att utifrån dessa ha en stark grund att växa vidare ifrån. Under perioden har bolaget både etablerat nya anläggningar såväl som sålt till nya platser vars båttvättar ännu inte blivit levererade. Det är betydligt viktigare för Rentunder att få många bra referenser under 2017 och början av 2018 än att försöka maximera vinst på kort sikt. Vi tittar också aktivt på möjligheter att vara delägare i nya tvättar utomlands.

Under 12-17 september ställer vi ut på båtmässan i Cannes, vilket blir bolagets första båtmässa utomlands och är en del av vårt arbete att finna fler bra samarbetspartners och kunder. Vi vill välkomna våra aktieägare att besöka oss på mässan där vi ställer ut under namnet vi marknadsför oss med utomlands, Drive-in Boatwash®.

Vårt arbete att hjälpa båtägare världen över att hantera påväxt på båtskrovet på ett bekvämt, prisvärt och miljövänligt vis har bara börjat och jag vill å bolagets vägnar ge ett stort tack till våra aktieägare som är med och stöttar oss på den resan.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2017 kl. 15.00 CET.