Rentunder Holding AB
Pressmeddelande den 26 augusti 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK) och ett resultat på -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK) för första 6 månaderna 2019. Omsättning per aktie var 0,32 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.

Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 25 februari 2020.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten:

”Bolaget har under första halvåret levererat ut tvättar på den svenska och amerikanska marknaden samt tagit order på den svenska marknaden. Allt mer säljverksamhet pågår i USA där vi tror att tillkomsten av fler båttvättar kommer underlätta för ytterligare etablering. Rentunder har idag i USA tvättar levererade till Kalifornien, öst- och västkusten i Florida, Dallas och Houston. Det pågår för närvarande mycket aktivitet i USA för att på ett framgångsrikt sätt ytterligare etablera och växa vårt 50% ägda bolag där. Rentunder äger båttvätten i San Diego och genom dotterbolag är delägare i ytterligare tvättar i USA. På den svenska marknaden äger Rentunder tvätten i Vaxholm samt en tvätt som kommer installeras i Näsbyviken denna säsong. Bolagets omsättning för första halvåret 2019 är 5 998 798 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK). Omsättningen har ökat kraftigt främst beroende på att bolaget har slutlevererat några av bolagets större tvättar, BIGWASH, under perioden. Omsättningen utgörs främst av leverans till Sverige och USA, och service och uppgraderingsjobb till befintliga tvättar. Bolagets resultat för första halvåret 2019 är -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK). Bolagets negativa resultat beror på otillräcklig omsättning för att bära bolagets fasta kostnader. Precis som förra året anger bolaget ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutleverar anläggningar precis före eller efter en rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti, 2019 kl. 14.00 CET.