Rentunder söker ny VD för att driva bolagets säljstrategi. Bolagets nuvarande VD kommer sitta kvar i styrelsen och arbeta på konsultbasis utifrån behov.

Rentunder Holding AB söker ny VD. Bolaget har under en längre period sökt rekrytera säljchef utan att finna rätt kandidat för rollen. Rentunder kommer istället kombinera rollen som VD med säljchef i ny rekryteringsplan. Nuvarande VD, Mikael Alvén, kommer fortsätta vara VD tills ny ersättare kan rekryteras. Mikael kommer därefter fortsätta vara kvar i bolaget som styrelseledamot och hjälpa till på konsultbasis utifrån behov.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Det har varit en spännande tid dessa 7 år att ha varit med och tagit bolaget från en prototyp till att idag ha ett bevisat koncept som är sålt till 10 länder. Bolagets stora fokus framåt är att fortsätta förbättra ett redan attraktivt kunderbjudande och öka försäljningen av anläggningar såväl som att nå ökad omsättning från bolagets egna tvättanläggningar.Jag ser fram emot att med full kraft hjälpa att ta bolaget vidare genom att säkerställa en bra överlämning till ny VD och därefter i min roll som styrelseledamot, konsult utifrån behov och som fortsatt långsiktig aktieägare. Jag vill uppmuntra intresserade att skicka sitt CV till mikael@driveinboatwash.com

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november, 2018 kl. 15.00 CET.